INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK (2 etaty)
(NR REF. 6-SZ-2019)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Ewa Federowicz - Kraków

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu
z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.