Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 9 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 5 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 12 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.