Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 15 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 15 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 5 stycznia 2018 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.