Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 33 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 29 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się testy odbędą się w dniu 3 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świetych 3-4 w Krakowie.