Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 26 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 7 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 19 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 5 stycznia 2018 roku o godz. 8.00 w Sali J. Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.