INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (2 ETATY)
(NR REF. 7-KM-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Katarzyna Kłyza - Kraków


  2. Katarzyna Kossakowska - kraków

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 2 osoby, które spełniły wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęły najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.