INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2 ETATY
(NR REF. 7-AU-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Dominika Ślusarczyk - Kraków

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólneji specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów. Nabór na drugie stanowisko zostanie przeprowadzony ponownie

w późniejszym terminie.