INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
(NR REF. 6-KM-2017)


 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów. Żaden z kandydatów nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów z wszystkich ustalonych kryteriów tj. testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na tym stanowisku oraz rozmowy kwalifikacyjnej.