Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 55 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 55 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie..