Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 25 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 24 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.