Szanowni PaństwoCzas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego wynosi 3 godziny zegarowe. (Czas jest liczony od momentu rozpoczęcia wprowadzania danych.)


W przypadku bogatego doświadczenia czy też wykształcenia prosimy o wybór tych pozycji, które są, Państwa zdaniem, istotne w prowadzonej rekrutacji.


Równocześnie informujemy, że w przypadku poprawnego zgłoszenia powinni Państwo otrzymać maila potwierdzającego to zgłoszenie. Zawarte w nim zostaną następujące informacje: nazwisko, imię, nr ref. oraz data i godzina zakończenia wysyłania formularza.


Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy konieczne jest zalogowanie do serwisu.