Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 54 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 18 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 36 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 28.11.2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.