Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 9 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 6 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 17 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.