Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 70 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 70 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 10 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w Sali Portretowej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. .