Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 25 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 6 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 19 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 15.11.2017 r. godz. 8.00 Sala Dietla.