INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 eta)
(NR REF. 3-SA-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*

 

Agnieszka Nowak          Kraków

    * w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


    Uzasadnienie dokonanego wyboru:

    W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.