INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LUB INSPEKTORA /ASYSTENTA AUDYTU(9 ETATÓW) ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
(NR REF. 1-ZA-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Anna Borowczak - Kraków


  2. Tomasz Bugański - Kraków


  3. Paweł Gad - Dąbrowa Górnicza


  4. Maciej Przebinda - Skawina


  5. Piotr Rataj - Kraków


  6. Radosław Rempoła - Kraków


  7. Jolanta Suder - Kraków


  8. Krzysztof Tomkalski - Kraków

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 8 osób, które spełniły wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęły najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.