Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 77 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 72 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się testy odbędą się w dniu 23.11.2017 roku o godzinie 8.00, Sala Konferencyjna w budynku UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie.