INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
(NR REF. 3-MS-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata