Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 20 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 17 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 6.11.2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Lea w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Św. 3-4 w Krakowie .