INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 13-GS-2017)


 

Informuję, że nie rozstrzygnięto naboru na ww. stanowisko.

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, żadna osoba nie spełniła wszystkich obligatoryjnych wymagań i nie osiągnęła najlepszego łącznego wyniku ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.