Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 45 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 43 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 23.10.2017 roku o godz. 8 00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.