Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 17 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 6 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 11 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 18 października 2017 rokuo godz. 8.00 w Sali Kupieckiej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.