Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 22 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 13 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 9 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 30 października 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali 303 UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie..