INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄTW WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 5-WS-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Jakub Kałużny - Kraków

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.