Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 16 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 12 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 12.10.2017 GODz. 8.00 - SALA PORTRETOWA W BUDYNKU UMK, PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4.