Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 21 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 20 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 14 WRZEŚNIA O GODZ. 8,00 W SALI LEA PRZY PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 W KRAKOWIE.