Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 43 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 18 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 25 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Portretowej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.