Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 21 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 19 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się testy odbędą sie w dniu 1.09.2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portertowej w budynku UMK przy Pl. Wszystkich św. 3/4 w Krakowie.