Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 16 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 11 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 09.08.2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portertowej przy Placu Wszystkich Świetych 3/4 w Krakowie.