Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 35 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 20 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 15 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie..