Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 8 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 3 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 26.07.2017 GODZ. 8.00 SALA PORTRETOWA BUDYNEK UMK, PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4.