Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 22 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 19 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 24.07.2017, GODZ. 8.00, SALA PORTRETOWA W BUD. UMK - PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4.