Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 21 kwietnia 2017 roku w Sali 303, pl. Wszystkich Świętych 3-4.