Podatki i opłaty

baner KPP

Krakowski Portal Podatnika - od roku 2020 źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych, w tym również - po zalogowaniu - dostęp do danych indywidualnych.

 

 

Wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności można dokonywać:


Informacja telefoniczna w sprawach podatków i opłat lokalnych 12 616 9295

Przejdź do: