Statut Miasta Krakowa

O ustroju gminy stanowi jej statut. Pierwszy Statut Miasta Krakowa odrodzonego samorządu uchwalono w 1991 roku. Przez kolejne kadecje ulegał on zmianom i nowelizacjom, aż do postaci obecnie obowiązującego Statutu Miasta.

 

Statut Miasta Krakowa

 

Wybrana w pierwszych po 50 latach wolnych wyborach Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z czcią przyjmując obowiązek zachowania i pomnożenia danego nam poprzez umiłowane miasto dziedzictwa kultury narodowej, dziedzictwa, które stanowi cząstkę tradycji europejskiej, świadoma ograniczeń prawnych uniemożliwiających pełną realizację woli i ambicji wspólnoty samorządowej, uchwaliła Statut Miasta Krakowa (...)

 

preambuła do Statutu Miasta Krakowa

 

W 1901r. Franciszek Józef I nadał "Statut gminny dla stołecznego królewskiego miasta Krakowa". Był to pierwszy stały statut nadany Krakowowi, którego samorząd działał do tej pory w oparciu o statut tymczasowy. Z chwilą jego nadania nastapilo wzmocnienie roli odrodzonego w okresie autonomicznym krakowskiego samorządu. Obowiązywał on do 1933 roku, kiedy to wprowadzono ustawę o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, ujednolicającą funkcjonowanie samorządów na terenie całego kraju. Pierwszy Statut Miasta Krakowa odrodzonego samorządu uchwalony w 1991 roku nawiązywał do tego sprzed przeszło 100 lat. Określił podstawy i zasady funkcjonowania gminny miejskiej Kraków. Od 1991r. poprzez kolejne cztery kadencje samorządu ulegał on licznym zmianom i nowelizacjom. Obecnie obowiązuje Statut Miasta Krakowa uchwalony 24 kwietnia 1996r. uchwałą nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa (z późn. zm). Tekst jednolity, uchwalony 05 listopada 2014r. (uchwałą nr CXXI/1934/14), powyżej.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-07 11:52:35
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-18 10:06:09
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-19 10:02:09
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:33:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 12:21:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:08:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-07 13:53:45
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-11-28 12:09:32
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-11-27 08:10:55
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-11-27 07:57:32
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja