Polityki...

 

Polityki... Dział obejmuje szczegółowe zadania Gminy Miejskiej Kraków, związane z poszczególnymi aspektami funkcjonowania miasta m.in. z: bezpieczeństwem publicznym, gospodarką komunalną, edukacją, planami inwestycyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, przedsiebiorczością i rozwojem miasta, kulturą, mieszkalnictwem, ochroną środowiska, polityką społeczną, pomocą społeczną, turystyką, sportem, współpracą międzynarodową i krajową, zdrowiem. Zadania te wpisują się w długofalową Strategię Rozwoju Miasta, Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa oraz założenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.

Prezentowane moduły tematyczne zawierają:
Polityki...- uregulowania prawne tj. uchwały RMK, Zarządzenia Prezydenta, które stanowią podstawę prawną do podjęcia przez Gminę konkretnych działań w danej dziedzinie m.in. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022, Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020;
- dokumenty, które określają sposób i zakres realizacji wyznaczonych zadań m.in. Program Poprawy Bezpieczeństwa  dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków", Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 - 2025, Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2022, Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta;
- sprawozdania z realizacji przyjętych programów i planów;
- informacje o zasadach i formach pomocy ze strony Miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie systemu pomocy społecznej, dofinansowań, nagród i stypendiów (m.in. dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół, Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów, Stypendia Twórcze Miasta Krakowa, stypendia sportowe), pomocy mieszkaniowej.

 

 

Architektura | Bezpieczeństwo | Edukacja | Gospodarka komunalna | Kierowcy i pojazdy | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kształtowanie i ochrona środowiska | Kultura | Mieszkalnictwo | Ochrona Zabytków |Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Polityka Informacyjna Miasta | Polityka społeczna | Pomoc społeczna |Promocja i marketing | Sport | Sprawy Administracyjne | Turystyka | Urząd Stanu Cywilnego | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | ZdrowieZobacz też  informacje na temat Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-13 10:38:10
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:20:05
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 13:03:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-11 15:17:58
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-22 11:04:26
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 14:21:24
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 14:47:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:59:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 10:14:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 10:12:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja