Strategia Rozwoju Krakowa.Tu chcę żyć. Kraków 2030.

 

"Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030." wyznacza podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego Krakowa. Dokument ten aktualizuje Strategię Rozwoju Krakowa z 2005 r., czyli na nowo ukierunkowuje rozwój miasta w najbliższych kilkunastu latach. Jest efektem partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się w 2013 r. W tworzeniu nowej Strategii dla Krakowa uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki społeczności Krakowa, w tym m.in.: aktywiści, naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci. Podczas debat, warsztatów, konferencji, hackathonu czy za pomocą ankiety internetowej dzielili się swoimi pomysłami na ulepszenie miasta.

 

 

 

Archiwum

 

Strategia Rozwoju Krakowa 1999

Strategia Rozwoju Krakowa 2005

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-01 15:27:11
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2019-10-01 15:26:30
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2019-10-01 15:24:04
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2019-05-20 12:16:51
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2019-02-07 14:18:06
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2019-02-07 14:08:56
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-12-04 11:24:03
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-12-04 11:23:15
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-12-04 11:19:35
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-12-03 15:13:50
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja