Spółki Miasta Krakowa


JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI MIASTA KRAKOWA

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

 

Zestawienie składów rad nadzorczych spółek Gminy Miejskiej Kraków

 

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA KRAKOWA

 

FUNDACJE POWOŁANE PRZEZ MIASTO KRAKÓW LUB Z UDZIAŁEM MIASTA KRAKOWA

PRYWATYZACJA

APORTY DO SPÓŁEK MIEJSKICH

ZASADY WYNAGRADZANIA ORGANÓW SPÓŁEK 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-16 13:50:00
AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK
 Edycja
2019-07-25 20:07:20
ARTUR POCIELEJ
 Edycja
2019-07-25 20:06:41
ARTUR POCIELEJ
 Edycja
2019-03-20 09:15:33
ARTUR POCIELEJ
 Edycja
2019-02-01 16:51:39
ARTUR POCIELEJ
 Edycja
2019-01-21 15:30:00
AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK
 Edycja
2018-03-28 13:50:34
ARTUR POCIELEJ
 Edycja
2018-03-23 11:41:27
ARTUR POCIELEJ
 Edycja
2018-03-21 09:47:36
AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK
 Edycja
2018-03-21 09:44:20
AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK
 Edycja