Dokument archiwalny

Bezpośrednia obsługa przedsiębiorców - stanowiska


KOMUNIKAT

 

Szanowny Przedsiębiorco,

 

w dniu 30 kwietnia 2018 r. zaczęła obowiązywać tzw. „Konstytucja biznesu” (to pakiet pięciu ustaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). W ramach wprowadzonych rozwiązań uelastyczniono m.in warunki zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Główna zmiana dotyczy możliwości złożenia wniosku o zawieszenie i wznowienie w każdym czasie. W praktyce oznacza to, że jeżeli chcesz zawiesić działalność np. od 1 maja 2018 r. możesz to zrobić skutecznie również po tej dacie.

 


 STANOWISKA NR 1, 2, 3  PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

 

Telefon: 12 616-5600 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • informacja dotycząca obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
 • informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej - INFORMACJI TELEFONICZNYCH UDZIELA SIĘ W GODZINACH 7:40-15:15
 • informacja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
 • informacja na temat procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP (7:40-15:15)

 


 STANOWISKA NR 4, 5, 6, 10, 11, 12 REFERAT REALIZACJI SPRAW CEIDG

 

Telefon: 12 616-5600 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

                                                                                                                                                                         


STANOWISKO NR 7 PUNKT KONSULTACYJNY MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

 

Telefon 12 616-5607

Godziny przyjmowania stron:

każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 9:00 - 13:00

 

Udzielanie informacji i porad w zakresie:

 • wyboru formy opodatkowania
 • wyłączenia z form opodatkowania
 • obowiązku podatku VAT
 • obowiązków w podatku akcyzowym 
 • obowiązku instalacji kas fiskalnych

 

 


STANOWISKO NR 8 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Telefon 12 616-5606

Godziny przyjmowania stron:

środa - czwartek 7:45 - 15:45

     

 • informacja w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą

 • udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny
 • przyjmowanie formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika - staje się jego płatnikiem składek - ZUS_ZPA
 • udostępnianie materiałów i wydawnictw informacyjnych
      

STANOWISKO NR 9A 

PUNKT INFORMACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

 Ze względu na przeprowadzoną reorganizacją Centrum Transferu Technologii AGH, zostają czasowo zawieszone dyżury pracowników CTT AGH w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK.

 

PUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

 

 

Telefon 12 628 20 45

Godziny przyjmowania stron: 

Dyżury w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy zostały czasowo zawieszone.

 

 • wskazywanie opcji dofinansowań z UE pod określony profil firmy
 • konsultowanie wniosków o dofinansowanie
 • przygotowanie instrukcji (krok po kroku) w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie (wyszczególnienie instytucji, niezbędnych dokumentów, opis kryteriów formalnych, merytorycznych),
 • pomoc w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosków o płatność oraz rozliczaniem dofinansowanego projektu
 • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)
 • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje gospodarcze)
 • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE

 


POKÓJ NR 315  URZĄD STATYSTYCZNY

 

Telefon 12 616-5621

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 

 • obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON
 • udostępnianie materiałów i druków informacyjnych
 • informowanie o przydatności i wykorzystaniu numerów statystycznych REGON w prowadzonych badaniach statystycznych
  i udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą o statystyce publicznej na potrzeby innych odbiorców

       


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII BRONOWICE


 ul. Stawowa 61 (lokal nr 157 - Poziom I), 31-313 Kraków

Telefon: 12 265-16-63

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

 

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007)

 

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.

 


 

STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII SERENADA

 

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41 (lokal nr 217 - Poziom II), 31-876 Kraków

Telefon: 12 616-97-07

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

 

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007)

 

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

 


 

POKÓJ NR 312

 

Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej

Maria Jarosz Tel. 12 616-5618, fax 12 616-5620

 

 


 

 

POKÓJ NR 309 


Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy

Wojciech Łaptaś Tel. 12 616-5617

 

 


 

INNE PUNKTY INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAKOWIE

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA MIŚ
Data wytworzenia:
2005-06-20
Data publikacji:
2005-06-20
Data aktualizacji:
2018-06-07
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-18 13:28:39
AGATA MIŚ
 Przeniesiono do archiwum
2018-06-07 08:51:43
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-05-30 14:19:59
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-05-30 09:13:42
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-05-28 12:26:47
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-05-23 08:54:26
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-04-30 07:49:47
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-04-24 15:01:15
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-04-23 11:25:16
AGATA MIŚ
 Edycja
2018-04-23 08:30:03
AGATA MIŚ
 Edycja