logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

UWAGA!
INFORMACJA dotycząca obecnego działania Wydziału Planowania Przestrzennego
oraz szczególnych zasad umawiania wizyt w siedzibie Wydziału (wyłącznie w sprawach obecnie wykładanych do publicznego wglądu projektów planów)
znajduje się w linku poniżej:
(Odnośnik do strony z informacją ->)

W pozostałych przypadkach Wydział przy ul. Mogilskiej 41 funkcjonuje na ogólnych zasadach obowiązujących w UMK do odwołania,
jak określono w informacji w linku poniżej:
(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników podawczych ->)

OGŁOSZENIE dotyczące podjęcia procedur planistycznych dla poszczególnych sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w tym zasady dotyczące wyłożeń do publicznego wglądu i składania uwag do projektów planów,
oraz terminy przeprowadzenia dyskusji publicznych dot. wykładanych projektów planów.
(Odnośnik do ogłoszenia - aktualizacja 22.05.2020 r. ->)
Lokalizacja BiuraOd 2 kwietnia 2020 r. obowiązuje 197 planów miejscowych (65,4% powierzchni Krakowa)
Od 20 maja 2020 r. oczekuje na wejście w życie 1 plan miejscowy
a sporządzane są 64 plany miejscowe     
STUDIUM 2014 Lista alfabetyczna planów sporządzanych Lista alfabetyczna planów obowiązujących Listy planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych
Sporządzane STUDIUM 2018 Aktywna mapa z planami sporządzanymi Aktywna mapa z planami obowiązującymi Aktywna mapa zbiorcza z planami
Uchwała krajobrazowa Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Lista z planami uchwalonymi - oczekującymi na wejście w życie Portal mapowy - Obserwatorium

AktualnościAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)

NewsletterKanał Kanał RSS  

Powołanie Zespołu ZadaniowegoPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 2274/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2019 r.


Wyróżnienia i nagrodyWYRÓŻNIENIA I NAGRODY za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki

KONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNEKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem d. Biura Planowania Przestrzennego)

Zestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasie

link zewnętrzny - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)
Prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.

ANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowychANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-05-27