Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(1ETAT)
  (nr ref. 12-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-29)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(1 ETAT)
  (nr ref. 11-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-28)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 1 ET.
  (nr ref. 2-BK-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-26)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 etat)
  (nr ref. 4-SA-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-26)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-SP-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-23)
 6. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK ( DO 8 ETATÓW)
  (nr ref. 8-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-21)
 7. STANOWISKO KIEROWNICZE KIEROWNIK REFERATU DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 3-BI-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-20)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. POLITYKI SENIORALNEJ W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
  (nr ref. 4-MS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)
 9. STANOWISKA URZĘDNICZE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LUB INSPEKTORA /ASYSTENTA AUDYTU/W ZESPOLE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZEDU MIASTA KRAKOWA(9 ETATÓW)
  (nr ref. 1-ZA-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 15-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 2 ET.
  (nr ref. 11-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KOORDYNACYJNO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE GEODEZJI UMK ( 1 ETAT)
  (nr ref. 2-GD-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-15)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-SP-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-12)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ EKSMISYJNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 2- ML- 2017, składanie ofert do dnia 2017-11-12)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. JAKOŚCI POWIETRZA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 5-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-12)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 14-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-12)
 6. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 4-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-09)
 7. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 eta)
  (nr ref. 3-SA-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-07)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 2 etaty
  (nr ref. 1-BK-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-05)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 10-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-05)
 10. STANOWISKO URZĘDICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 5-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-05)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
  (nr ref. 3-MS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-05)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 7-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-01)
 13. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII, OD VIII DO XIII I OD XIV DO XVIII(3 ETATY)
  (nr ref. 10-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-30)
 14. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 6-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-27)
 15. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 3 ETATY
  (nr ref. 5-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-24)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 13-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-22)
 17. URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 4-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-19)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 6-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-17)
 19. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W KANCELARII PREZYDENTA
  (nr ref. 3-KP-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-16)
 20. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 3-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-16)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 2-BI-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-15)
 22. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 2-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-12)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄTW WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 5-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-09)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X w WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 3-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-08)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 9-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-08)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 4-PT-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-08)
 27. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 6 ETATÓW
  (nr ref. 4-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-21)
 28. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 9-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-18)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
  (nr ref. 4-OU-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-17)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIURZE MIESJKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 1-KZ-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-17)
 31. STANOWISKO URZEDNICZE W REFERACIE NORMATYWNYM W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 7-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-11)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZĄRZADZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE (GŁÓWNY SPECJALISTA)W BIURZE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W KANCELARII PREZYDENTA
  (nr ref. 2-KP-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 12-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS ORGANIZACYJNYCH I INFORMACJI PUBLICZNEJ WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 6-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 11-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-03)
 38. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD VIIIDO XIII
  (nr ref. 8-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-28)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ -WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA 2 ET.
  (nr ref. 1-WR-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-27)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE ROZWOJU MIASTA 1 ET.
  (nr ref. 2-WR-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-27)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY OŚWIATY W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-21)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI i ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA URZĘDU MIASTA KRAKOWA
  (nr ref. 1-BM-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 10-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 6-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20)
 46. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH
  (nr ref. 7-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-07)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 5-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-06)
 48. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 6-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-06)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-ML-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-31)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KADRAMI W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU (1 etat)
  (nr ref. 5-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-30)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŻŁOBKÓW W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA
  (nr ref. 2-BZ-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23)
 53. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 9-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 7-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK(1 ETAT)
  (nr ref. 2-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-20)
 56. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 4-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-17)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 8-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-09)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 4-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-19)
 59. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 3-PT-2017, składanie ofert do dnia 2017-06-18)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PARKÓW KULTUROWYCH I ESTETYKI MIASTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (2 etaty)
  (nr ref. 1-KD-2017, składanie ofert do dnia 2017-05-08)
 61. STANOWISKO URZĘDNICZE- INSPEKTORA LUB GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
  (nr ref. 4-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-04-17)
 62. URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat
  (nr ref. 3-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-03-05)
 63. URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat - przedłużenie terminu
  (nr ref. 2-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-02-19)
 64. URZĘDNICZE DS. KOORDYNACJI SYSTEMU SPEDYCJA W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
  (nr ref. 1-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-01-31)