Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków, informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 3217/18 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 NABORY TRWAJĄCE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1ETAT) UMK
  (nr ref. 2-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-30)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI MAJĄTKU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-27)
 3. KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-BM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-27)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(2 ETATY)
  (nr ref. 1-PD-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-19)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 7-SI-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-09)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
  (nr ref. 11-SZ-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-09)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM (2-ETATY)
  (nr ref. 8-FK-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-08)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 6-SI-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-08)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 24-GS-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-06)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE -STANOWISKA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 12-BP-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-06)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR BAZ DANYCH W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 14-IT-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 11-OC-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 10-OC-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 13-IT-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-05)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 13-EW-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-02)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 12-EW-2019, składanie ofert do dnia 2020-01-02)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 11-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-15)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-10)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE EWIDENCJI MAJĄTKU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-EM-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-08)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-02)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII INFORMACYJO-PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 7-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-02)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 4-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETATRIATU W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 11-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU ORAZ POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA (1 ETAT).
  (nr ref. 5-JP-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 9-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-01)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (4 ETATY)
  (nr ref. 5-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-21)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI NORMATYWNYCH UMK - 1 etat
  (nr ref. 10-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-20)
 13. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW ( 2 etaty)
  (nr ref. 6-KM-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-20)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT)
  (nr ref. 4-AU-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-18)
 15. URZĘDNICZE DS. PŁAC (1 ETAT)
  (nr ref. 7-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-18)
 16. URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM PZGiK ORAZ W REFERACIE KANCELARYJNYM - WYDZIAŁ GEODEZJI (2 ETATY)
  (nr ref. 6-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-18)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 23-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 18. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(2ETATY)
  (nr ref. 6-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-FINANSOWYM W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  (nr ref. 5-SO-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 9-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EM-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 8-OC-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-EK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-17)
 24. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 1 ETAT
  (nr ref. 6-IR-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM UMK W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 3 etaty
  (nr ref. 9-OR-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO- PRAWNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 8-WS- 2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 28. STANOWISKA URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM UMK (4 etaty)
  (nr ref. 6-FK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI I OPINII W ZAKRESIE ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 7-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1ET.
  (nr ref. 10-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-11)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
  (nr ref. 16-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-07)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GEOLOGII I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMIW WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 6-WS-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-04)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 22-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-03)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POMOCY MIESZKANIOWEJ W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-ML-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-03)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-11-03)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 15-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-28)
 37. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-NW-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-27)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1etat)
  (nr ref. 11-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-24)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 6-KS-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-23)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OBSŁUGI PODATNIKA W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(2 ETATY)
  (nr ref. 5-PD-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-21)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI POSTĘPOWAŃ I EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 10-EW-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-21)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (5 ETATÓW)
  (nr ref. 12-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-20)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 21-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-17)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH BAZY EGiB ORAZ RCiWN W WYDZIALE GEODEZJI UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 5-GD-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-14)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (3 ETATY)
  (nr ref. 3-BM-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-13)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK (4 ETATY)
  (nr ref. 6-BP-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-13)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 4-BM-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-13)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 14-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-08)
 49. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 13-GK-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-07)
 50. STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR SYSTEMÓW IT W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 2 ET.
  (nr ref. 11-IT-2019, składanie ofert do dnia 2019-10-06)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 20-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-29)
 52. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 19-GS-2019, składanie ofert do dnia 2019-09-24)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-11-13 13:07:36
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 17:39:08
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 14:16:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-06 12:59:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-30 13:13:43
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-14 12:34:25
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-14 12:32:32
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-26 09:48:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-25 15:11:05
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-25 15:10:42
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 13:39:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:21:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-06 11:31:16
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-07-18 09:43:46
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-07-18 09:37:06
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-07-18 09:36:28
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-31 15:26:51
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-04-16 09:08:27
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-01-16 12:55:03
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-10-12 11:22:26
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-10-12 11:20:44
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-01-03 09:19:45
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-10-18 13:30:55
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-18 13:30:42
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-18 13:25:50
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-18 11:20:59
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2010-10-08 14:52:04
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-08 14:51:46
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-04 10:13:24
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2010-10-04 10:07:59
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2010-08-09 14:30:11
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-12 08:36:42
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-12 08:33:23
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-04-12 08:19:25
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-03-02 16:46:41
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-25 12:04:07
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-25 12:03:46
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-25 12:03:18
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-25 11:25:55
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-25 11:21:14
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-25 11:20:45
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-18 11:46:16
DANIEL KRYSIAK
 Edycja
2010-02-18 11:45:58
DANIEL KRYSIAK
 Edycja
2010-02-18 11:05:37
DANIEL KRYSIAK
 Edycja
2010-02-18 11:05:17
DANIEL KRYSIAK
 Edycja
2010-02-18 09:01:22
DANIEL KRYSIAK
 Edycja
2010-02-18 09:00:46
DANIEL KRYSIAK
 Edycja
2010-02-17 12:24:56
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-17 12:24:56
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-17 12:24:49
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-17 12:21:53
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-17 12:21:53
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-17 12:21:26
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-10-28 12:19:52
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-09-10 11:28:03
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-09-09 15:44:20
RYBA KRZYSZTOF B. - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-09-09 15:38:57
RYBA KRZYSZTOF B. - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-09-09 15:31:10
RYBA KRZYSZTOF B. - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-09-09 15:28:47
RYBA KRZYSZTOF B. - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-06-02 16:37:40
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-01-27 00:32:11
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-01-27 00:31:38
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-01-27 00:31:30
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-30 12:43:35
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-02 09:08:54
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-03-13 15:02:55
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-03-05 14:00:12
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-03-05 13:52:33
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-03-05 13:46:36
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-07-17 11:02:56
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2005-10-22
Data publikacji:
2005-10-22
Data aktualizacji:
2019-11-13