Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 449.77 kB )
2 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 474.82 kB )
3 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 429.52 kB )
4 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 428.54 kB )
5 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 438.17 kB )
6 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 452.57 kB )
7 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 1004.80 kB )
8 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 951.49 kB )
9 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 985.00 kB )
10 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 935.07 kB )
11 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 974.55 kB )
12 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 998.82 kB )
13 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 998.77 kB )
14 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1355.97 kB )
15 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1423.67 kB )
16 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 194.46 kB )
17 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 233.67 kB )
18 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 214.21 kB )
19 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 186.38 kB )
20 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 518.17 kB )
21 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 116.82 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe