Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2018 PDF ( 321.56 kB )
2 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2017 PDF ( 326.78 kB )
3 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2016 PDF ( 305.36 kB )
4 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2015 PDF ( 332.68 kB )
5 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2014 PDF ( 243.90 kB )
6 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2013 PDF ( 264.71 kB )
7 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2012 PDF ( 208.29 kB )
8 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 2012 PDF ( 205.55 kB )
9 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego 1 2011 PDF ( 203.27 kB )
10 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Krakowie 2010 PDF ( 442.05 kB )
11 Elżbieta Sieja Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Krakowie 2010 PDF ( 344.62 kB )
12 Elżbieta Sieja Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 216.92 kB )
13 Elżbieta Sieja Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 180.81 kB )
14 Elżbieta Sieja Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 396.00 kB )
15 Elżbieta Sieja Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 103.15 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe