Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 361.57 kB )
2 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 355.79 kB )
3 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 969.33 kB )
4 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 940.60 kB )
5 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 927.30 kB )
6 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 930.31 kB )
7 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 980.69 kB )
8 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1394.84 kB )
9 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1400.46 kB )
10 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1433.34 kB )
11 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1392.87 kB )
12 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 228.76 kB )
13 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 191.57 kB )
14 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 188.54 kB )
15 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 577.48 kB )
16 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 118.06 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe