Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 447.35 kB )
2 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 456.34 kB )
3 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 456.88 kB )
4 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 433.77 kB )
5 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 957.15 kB )
6 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 984.55 kB )
7 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 986.05 kB )
8 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 967.20 kB )
9 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1045.03 kB )
10 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1406.11 kB )
11 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1597.96 kB )
12 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1294.01 kB )
13 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1413.77 kB )
14 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 198.25 kB )
15 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 212.97 kB )
16 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 201.80 kB )
17 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 558.30 kB )
18 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 115.47 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe