Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1242.98 kB )
2 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1179.63 kB )
3 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 942.10 kB )
4 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 902.75 kB )
5 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1370.51 kB )
6 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1320.23 kB )
7 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 207.73 kB )
8 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 201.00 kB )
9 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 232.69 kB )
10 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 239.42 kB )
11 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 88.62 kB )
12 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 107.46 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe