Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 365.57 kB )
2 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 359.54 kB )
3 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 964.32 kB )
4 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 896.97 kB )
5 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 922.43 kB )
6 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 895.86 kB )
7 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 884.26 kB )
8 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 890.73 kB )
9 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1249.14 kB )
10 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1286.40 kB )
11 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 1376.31 kB )
12 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 169.21 kB )
13 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 167.83 kB )
14 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 176.73 kB )
15 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 174.88 kB )
16 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 229.29 kB )
17 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 88.87 kB )
18 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 100.74 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
AGATA MICHALISZYN
Data wytworzenia:
2018-09-18
Data publikacji:
2018-09-18
Data aktualizacji:
2018-09-18