Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 917.40 kB )
2 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1279.87 kB )
3 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1258.99 kB )
4 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1271.36 kB )
5 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1217.16 kB )
6 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 169.98 kB )
7 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 172.11 kB )
8 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 169.03 kB )
9 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 316.61 kB )
10 Bartłomiej Garda Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 104.29 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe